Els Xiquets

CENTRE D' EDUCACIÓ INFANTIL "ELS XIQUETS" – VINARÒS

Autoritzat i Subvencionat per la Conselleria d’ Educació de la GENERALITAT VALENCIANA amb el codi 12005623

dissabte, 12 de març de 2016

NOVETATS PREINSCRIPCIÓ CURS 2016-17 AL CEI ELS XIQUETS DE VINARÒS 

NOVETATS PREINSCRIPCIÓ CURS 2016-17 AL CEI ELS XIQUETS DE VINARÒS

Benvolgudes famílies:

Com segurament ja coneixeu pèls mitjans de comunicació, la Conselleria d'Educació va a substituir ELS BONS ESCOLARS de 0 a 3 anys per BEQUES per a l'escolarització en els centres d'educació infantil.
A hores d'ara l'Organització Empresarial a la qual pertanyem, ACADE, està acabant de negociar, com a interlocutor vàlid davant la administració, els diferents aspectes relatius a aquest nou pla d'ajudes.
Per això ja us podem avançar informació rellevant i vos dubtes respecte a les condicions de les beques i el proper període de matriculació.

A grans trets i en termes generals és important que sapigueu que:

L'ajuda (encara que hem aconseguit que la immensa majoria de famílies puguin beneficiar-se'n) ja no serà lineal i universal, sinó que s'ajustarà a la renda de 2014 i molt probablement, el nombre de membres de la família servirà com a criteri valorable. Per exemple, la quantia de l'ajuda en sol·licitants amb la mateixa renda no serà la mateixa per a una família de 3 membres que per una altra de 5 membres.

També estem intentant fer veure a l'Administració que s'estableixi una altra variable a tenir en compte. Atès que el criteri principal serà la renda de 2014, sol·licitem que aquelles famílies que hagin empitjorat la seva condició econòmica durant aquest any, puguin justificar perquè es valori la quantitat d'ajuda que li correspondria.

Aquestes beques es distribuiran per edats:

Aula de 2-3 anys: alumnes nascuts en 2014:     mínim 80 €/mes      màxim 140 €/mes
Aula de 1-2 anys: alumnes nascuts en 2015:     mínim 70 €/mes      màxim 120 €/mes
Aula de 0-1 anys: alumnes nascuts en 2016:     mínim 70 €/mes      màxim 200 €/mes

Tindran ajuda les famílies els ingressos de Renda el 2014 foren inferiors a 72.460 € / any (només es queden fora segons l'INE el 10% de la població activa de la Comunitat, molts d'ells amb fills ja grans o sense fills). Considerem una gran fita sobre els plantejaments inicials que s'havien difós.

L'estudi de les quantitats per nivells ens indica que han afavorit als alumnes de 2-3 anys (nascuts el 2014) en detriment dels alumnes de 0-1 anys (nascuts el 2016). La majoria de les famílies amb fills nascuts el 2015, van a mantenir o augmentar aquesta ajuda.

ELS TERMINIS D'INSCRIPCIÓ PER AL PROPER CURS S'AVANCEN NOTABLEMENT: PROBABLEMENT DES DE FINALS D'ABRIL FINS A FINALS DE MAIG. En principi, seran les úniques dates per matricular amb dret a beca. Això provoca que des dels Centres d'Educació Infantil haguem de avançar tot el protocol de matriculació perquè, arribat el moment, tots pugueu sol·licitar aquesta ajuda.

Una altra de les novetats és que la beca no estarà lligada al Centre Educatiu on se sol·licita la plaça, sinó que si l'alumne canvia de centre, es durà la seva beca, i si renuncia a la seva plaça se li retira l'ajuda a la família. Fins ara, els alumnes que arribaven a l'Escola Infantil fora de termini, podien "heretar" el bo escolar d'un altre nen que s'hagués donat de baixa. No obstant això, la tramitació seguirà sent des del centre on es matriculi l'alumne.

Davant d'aquesta perspectiva, fins i tot amb algunes incerteses i qüestions sense concretar, sol·licitem la vostra col·laboració en la difusió d'aquesta informació perquè arribi a la majoria de famílies de la Comunitat Valenciana, ja que de no matricular en el període indicat, no tindran dret a beca en tot el curs 2016/2017.

Ja estem estudiant l'elaboració dels pressupostos del pròxim curs perquè pugueu tenir clar, com més aviat, els preus dels diferents serveis.

Hem hagut de fer un exhaustiu treball entre els centres privats associats a ACADE, per conscienciar els mitjans de comunicació, i convèncer les autoritats de la importància de conservar aquests ajuts i preservar el dret de les famílies a escollir en llibertat el centre educatiu per seus fills.


Hem de dir, també, que el tracte amb l'Administració ha estat exquisit, d'escolta i respectuós ... 'sembla que amb aquests acords es buida un gran període d'incertesa i preocupació per al sector, pel que fa als ajuts !! .. . Ara queda lluitar entre els centres i les famílies perquè seguim mantenint les aules de 2-3 anys als centres infantils. Quina enorme error pedagògic seria el avançar, una altra vegada, l'edat d'incorporació dels nostres nens als centres escolars de primària! Encara no ens han demostrat que la incorporació als tres anys fora una bona la idea. Seria molt pitjor fer-ho un any abans.

Per a qualsevol aclariment personal, estic a la vostra disposició.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada