Els Xiquets

CENTRE D' EDUCACIÓ INFANTIL "ELS XIQUETS" – VINARÒS

Autoritzat i Subvencionat per la Conselleria d’ Educació de la GENERALITAT VALENCIANA amb el codi 12005623

diumenge, 20 de gener de 2019

MODELO 233 CEI ES XIQUETS CODI 12005623

 
 
 
Benvolguts pares us informem que aquest any s’ha aprovat el nou model 233 de declaració informativa per despeses en centres d’educació infantil autoritzats.
Per tant, en breu us informarem per email o directament al centre
Extracte de l’agencia tributaria
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018 modifica l'article 81 de la Llei de l'IRPF, establint que l'import de la deducció per maternitat (1.200 euros) es pugui incrementar fins a en 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tingui dret a la mateixa hagués satisfet en el període impositiu despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en jardins d'infants o centres d'educació infantil autoritzats.
 L'apartat 5 de l'esmentat article 81 estableix l'obligació d'informació que han de complir els jardins d'infants o centres infantils, obligació desenvolupada per l'apartat 9 de l'article 69 del Reglament de l'IRPF.

 

CENTRE D' EDUCACIÓ INFANTIL ELS XIQUETS
AUTORITZAT I SUBVENCIONAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA CODI 12005623
 
Queridos padres os informamos que este año se ha aprobado el nuevo modelo 233 de declaración informativa por gastos en centros de educación infantil autorizados.
Por ello, en breve os informaremos por email o directamente en el centro.
Extracto de la agencia tributaria
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 modifica el artículo 81 de la Ley del IRPF, estableciendo que el importe de la deducción por maternidad (1.200 euros) se pueda incrementar hasta en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el periodo impositivo gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.
El apartado 5 del citado artículo 81 establece la obligación de información que deben cumplir las guarderías o centros infantiles, obligación desarrollada por el apartado 9 del artículo 69 del Reglamento del IRPF.
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada